Ο ιδρυτής της Εταιρείας ασχολήθηκε, από το 1977, με τα μηχανήματα συρματουργίας και την επεξεργασία του σύρματος, με τα μηχανήματα επεξεργασίας λαμαρίνας και σωλήνων, καθώς και με την παραγωγή συστημάτων άρδευσης. Στη δεκαετία του 80’ άρχισε να ασχολείται και με τα μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων. Το 1993 ίδρυσε την ΤΕΧΝΟΜΑΚ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη.