ΠΡΕΣΣΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
Περιγραφή

Κατασκευάζονται υδραυλικές πρέσες από 30 έως 600 τόνων δυναμικότητα.

Τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος διαμορφώνονται συμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.