ΡΑΟΥΛΟΜΗΧΑΝΗ
Video
Περιγραφή

Μηχανή διαμόρφωσης λαμαρίνας με ράουλα, κατάλληλη γιά παραγωγή διαφόρων προφίλ γιά πασσάλους περιφράξεων, αμπελουργικών πασσάλων, προφίλ γυψοσανίδων κλπ. Με την προσθήκη μονάδας συγκόλλησης μετατρέπεται και σε γραμμή παραγωγής σωλήνων με ραφή.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ποικίλουν ανάλογα με το είδος του παραγωμένου προϊόντος.