ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                      ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • 13810 - 16                                                          16                                                                500
  • 13810 - 20                                                         20                                                                400
  • 13810 - 25                                                         25                                                                 260
  • 13810 - 32                                                         32                                                                 170
  • 13810 - 40                                                         40                                                                 90
  • 13810 - 50                                                         50                                                                 60
  • 13810 - 63                                                         63                                                                 44
  • 13810 - 75                                                         75                                                                   25
  • 13810 - 90                                                         90                                                                   13
  • 13810 - 110                                                        110                                                                  7