ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • 13820 -   20 - 16                                 20 - 16                                                                 400
 • 13820 -   25 - 16                                 25 - 16                                                                 360
 • 13820 -   25 - 20                                 25 - 20                                                                 360
 • 13820 -   32 - 20                                 32 - 20                                                                 200
 • 13820 -   32 - 25                                 32 - 25                                                                 180
 • 13820 -   40 - 32                                 40 - 32                                                                 120
 • 13820 -   50 - 40                                 50 - 40                                                                   65
 • 13820 -   63 - 32                                 63 - 32                                                                   60
 • 13820 -   63 - 40                                 63 - 40                                                                   48
 • 13820 -   63 - 50                                 63 - 50                                                                   48
 • 13820 -   75 - 40                                 75 - 40                                                                   35
 • 13820 -   75 - 50                                 75 - 50                                                                   30
 • 13820 -   75 - 63                                 75 - 63                                                                   25
 • 13820 -   90 - 63                                 90 - 63                                                                   16
 • 13820 -   90 - 75                                 90 - 75                                                                   15
 • 13820 - 110 - 75                               110 - 75                                                                     8
 • 13820 - 110 - 90                               110 - 90                                                                     8