ΤΑΥ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • 14810 - 16                                                 16                                                                 280
  • 14810 - 20                                                 20                                                                 180
  • 14810 - 25                                                 25                                                                 130
  • 14810 - 32                                                 32                                                                   80
  • 14810 - 40                                                 40                                                                   40
  • 14810 - 50                                                 50                                                                   25
  • 14810 - 63                                                 63                                                                   18
  • 14810 - 75                                                 75                                                                   10
  • 14810 - 90                                                 90                                                                     5
  • 14810 - 110                                             110                                                                   10