ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • 14820 -   20 - 16                                 20 - 16 - 20                                                          
  • 14820 -   25 - 20                                 25 - 20 - 25                                                          140
  • 14820 -   32 - 25                                 32 - 25 - 32                                                            80
  • 14820 -   40 - 32                                 40 - 32 - 40                                                            45
  • 14820 -   50 - 32                                 50 - 32 - 50                                                            34
  • 14820 -   50 - 40                                 50 - 40 - 50                                                            34
  • 14820 -   63 - 50                                 63 - 50 - 63                                                            18
  • 14820 -   75 - 63                                 75 - 63 - 75                                                              
  • 14820 -   90 - 75                                 90 - 75 - 90                                                              6
  • 14820 - 110 - 90                               110 - 90 - 110                                                            5