ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • 14830 -   16 - 1                                           16 x ½”                                                                360
 • 14830 -   16 - 2                                           16 x ¾”                                                                300
 • 14830 -   20 - 1                                           20 x ½”                                                                240
 • 14830 -   20 - 2                                           20 x ¾”                                                                240
 • 14830 -   25 - 2                                           25 x ¾”                                                                160
 • 14830 -   25 - 3                                           25 x 1"                                                                 160
 • 14830 -   32 - 2                                           32 x ¾”                                                                100
 • 14830 -   32 - 3                                           32 x 1"                                                                 100
 • 14830 -   40 - 3                                           40 x 1"                                                                   60
 • 14830 -   40 - 4                                           40 x 1¼”                                                                60
 • 14830 -   40 - 5                                           40 x 1½”                                                                60
 • 14830 -   50 - 5                                           50 x 1½”                                                                35
 • 14830 -   50 - 6                                           50 x 2"                                                                   35
 • 14830 -   63 - 6                                           63 x 2"                                                                   25
 • 14830 -   63 - 7                                           63 x 2½”                                                                20
 • 14830 -   75 - 6                                           75 x 2"                                                                   14
 • 14830 -   75 - 7                                           75 x 2½”                                                                14
 • 14830 -   75 - 8                                           75 x 3"                                                                   14
 • 14830 -   90 - 8                                           90 x 3"                                                                     8
 • 14830 -   90 - 9                                           90 x 4"                                                                     7
 • 14830 - 110 - 8                                         110 x 3"                                                                     6
 • 14830 - 110 - 9                                         110 x 4"                                                                     6