ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • 14840 -   16 - 1                                           16 x ½”                                                                280
 • 14840 -   16 - 2                                           16 x ¾”                                                                260
 • 14840 -   20 - 1                                           20 x ½”                                                                240
 • 14840 -   20 - 2                                           20 x ¾”                                                                220
 • 14840 -   25 - 2                                           25 x ¾”                                                                150
 • 14840 -   25 - 3                                           25 x 1"                                                                 130
 • 14840 -   32 - 2                                           32 x ¾”                                                                100
 • 14840 -   32 - 3                                           32 x 1"                                                                   90
 • 14840 -   40 - 3                                           40 x 1"                                                                   60
 • 14840 -   40 - 4                                           40 x 1¼”                                                                55
 • 14840 -   40 - 5                                           40 x 1½”                                                                55
 • 14840 -   50 - 4                                           50 x 1¼”                                                                35
 • 14840 -   50 - 5                                           50 x 1½”                                                                35
 • 14840 -   63 - 6                                           63 x 2"                                                                   22
 • 14840 -   75 - 6                                           75 x 2"                                                                   14
 • 14840 -   75 - 7                                           75 x 2½”                                                                14
 • 14840 -   75 - 8                                           75 x 3"                                                                   13
 • 14840 -   90 - 8                                           90 x 3"                                                                     7
 • 14840 -   90 - 9                                           90 x 4"                                                                     
 • 14840 - 110 - 8                                         110 x 3"                                                                     6
 • 14840 - 110 - 9                                         110 x 4"                                                                     6