ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Περιγραφή

            ΚΩΔΙΚΟΣ                                            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ              

  • 00825 -   16                                                  16
  • 00825 -   20                                                  20
  • 00825 -   25                                                  25
  • 00825 -   32                                                  32
  • 00825 -   40                                                  40
  • 00825 -   50                                                  50
  • 00825 -   63                                                  63
  • 00825 -   75                                                  75
  • 00825 -   90                                                  90
  • 00825 - 110                                                110