ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΟΣ Θ x Α
Περιγραφή

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : QCSM - 3

 

  • Σύνδεσμος ταχυσύνδετος Θ x Α 1"