ΕΓΧΥΤΗΣ VENTURI
Περιγραφή

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 20000-C

 

  • Ø Εισόδου - εξόδου ¾"

  • Ø Αναρρόφησης ½"

         

 

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 20000-D

 

  • Ø Εισόδου - εξόδου 1"

  • Ø Αναρρόφησης ½"

      

 

 

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 20000-E

 

  • Ø Εισόδου - εξόδου 1¼"

  • Ø Αναρρόφησης ½"

      ​​

 

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 20000-F

 

  • Ø Εισόδου - εξόδου 1½"

  • Ø Αναρρόφησης ¾"

      ​​​

                                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 20000-G

 

  • Ø Εισόδου - εξόδου 2"

  • Ø Αναρρόφησης 1"

      ​​​​​​​