ΣΥΣΤΟΛΗ
Περιγραφή

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-6-5

 • 2" x 1½"     ( -  τεμ)

                                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-7-6

 • 2½" x 2"     (120 τεμ)

                                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-8-6

 • 3" x 2"        (130 τεμ)

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-8-7

 • 3" x 2½"     (70 τεμ)

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-9-6

 • 4" x 2"        (80 τεμ)

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-9-7

 • 4" x 2½"     (80 τεμ)     

                                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ : AR132-9-8

 • 4" x 3"       (78 τεμ)