ΤΑΠΑ
Περιγραφή

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR106-5

  • 1½"     (200  τεμ)

 

                                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ : AR106-6

  • 2"     (150 τεμ)

                                                                   

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR106-7

  • 2½"     (100 τεμ)

 

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR106-8

  • 3"       (120 τεμ)

 

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR106-9

  • 4"        (80 τεμ)