ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΜΟΥΦΑ
Περιγραφή

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-50-5

 • 50 x 1½"     ( -  τεμ)

 

                                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-50-6

 • 50 x 2"     ( -  τεμ)

                                                                 

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-63-6

 • 63 x 2"     ( -  τεμ)

 

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-63-7

 • 63 x 2½"       ( -  τεμ)

 

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-75-6

 • 75 x 2"        ( -  τεμ)

 

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-75-7

 • 75 x 2½"     ( -  τεμ)

 

                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-75-8

 

 • 75 x 3"     ( -  τεμ)

                                                                

                                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-90-8

 

 • 90 x 3"     ( -  τεμ)

 

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-90-9

 

 • 90 x 4"       ( -  τεμ)

                                        

                                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-110-8

 

 • 110 x 3"     ( -  τεμ)

 

                                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ : AR213-110-9

 

 

 • 110 x 4"     ( -  τεμ)