ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΑ
Περιγραφή

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 13CPFF-6

 

  • 2" x 2"     ( -  τεμ)

 

                                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ : 13CPFF-7

 

  • 2½" x 2½"     ( -  τεμ)

                                                                   

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 13CPFF-8

 

  • 3"x 3"     ( -  τεμ)

 

                                                                        ΚΩΔΙΚΟΣ : 13CPFF-9

 

  • 4" x 4"     ( -  τεμ)