ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ
Περιγραφή

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SAMF0504

 

  • 1½" x 1¼"  (Συσκευασία : 250 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SAMF0605

 

  • 2" x 1½"  (Συσκευασία : 150 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SAMF0706

 

  • 2½" x 2"  (Συσκευασία : 90 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SAMF0807

 

  • 3" x 2½"  (Συσκευασία : 72 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SAMF0908

 

  • 4" x 3"  (Συσκευασία : 30 τεμ)