ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περιγραφή

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS2001

 

 • 20 x 25 x ½"  (Συσκευασία : 720 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS2502

 

 • 25 x 32 x ¾"  (Συσκευασία : 570 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS3203

 

 • 32 x 40 x 1"  (Συσκευασία : 300 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS4004

 

 • 40 x 50 x 1¼"  (Συσκευασία : 300 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS4005

 

 • 40 x 50 x 1½"  (Συσκευασία : 150 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS5004

 

 • 50 x 63 x 1¼"  (Συσκευασία : 150 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS5005

 

 • 50 x 63 x 1½"  (Συσκευασία : 140 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS5006

 

 • 50 x 63 x 2"  (Συσκευασία : 140 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS6306

 

 • 63 x 75 x 2"  (Συσκευασία : 120 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS7506

 

 • 75 x 90 x 2"  (Συσκευασία : 100 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS7507

 

 • 75 x 90 x 2½"  (Συσκευασία : 64 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS7508

 

 • 75 x 90 x 3"  (Συσκευασία : 72 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS9006

 

 • 90 x 110 x 2"  (Συσκευασία : 48 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS9007

 

 • 90 x 110 x 2½"  (Συσκευασία : 42 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS9008

 

 • 90 x 110 x 3"  (Συσκευασία : 42 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS9009

 

 • 90 x 110 x 4"  (Συσκευασία : 42 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS1108

 

 • 110 x 125 x 3"  (Συσκευασία : 30 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : MS1109

 

 • 110 x 125 x 4"  (Συσκευασία : 24 τεμ)