ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΟΓΧΗ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PVC
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ Θ x Θ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ Α x Α
ΡΙΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1,8ατμ & 1,1ατμ
ΦΡΕΑΤΙΑ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΓΩΝΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΓΑΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ  Ø20 + Ø16
ΣΦΙΓΚΤΉΡΑΣ
"T" ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1"
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1" x Ø25 & Ø32
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΟΚ)
ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Θ x Α
ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Θ x Θ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΟΣ Θ x Α
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΟΣ Θ x Θ
ΝΙΠΕΛ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ