ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC

ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ
ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ
ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΡΑΚΟΡ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔΩΤΗ
ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛΛΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΥ 90° ΚΟΛΛΗΤΟ
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ
ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ
ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ
ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ
ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ
ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΦΛΑΤΖΑ
ΓΩΝΙΑ 90° ΒΙΔΩΤΗ
ΤΑΥ ΒΙΔΩΤΟ
ΜΟΥΦΑ ΒΙΔΩΤΗ
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΤΟ
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ
ΝΙΠΕΛ
ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΤΟ
ΤΑΥ ΜΙΚΤΟ ΘΗΛΥΚΟ
ΖΙΜΠΩ
ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ - ΒΙΔΩΤΟ
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ - ΒΙΔΩΤΟ
ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΤΗ ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ - ΒΙΔΩΤΗ
ΓΩΝΙΑ 90° ΚΟΛΛΗΤΗ - ΒΙΔΩΤΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
PVC ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΜΑΝΣΟΝ
PVC ΜΑΝΣΟΝ (ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ)
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ