Νέα και Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις 2020

wire Düsseldorf 2020
07-12-2020

Cette année, comme toujours, nous participerons à la plus grande exposition de fils et de tubes du monde.