ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περιγραφή

      ΚΩΔΙΚΟΣ                  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • TRS 16 - 16                              16 x 16 x 16 
 • TRS 20 - 20                              20 x 20 x 20
 • TRS 25 - 25                              25 x 25 x 25
 • TRS 32 - 32                              32 x 32 x 32
 • TRS 20 - 16                              20 x 16 x 20
 • TRS 16 - 20                              16 x 20 x 16
 • TRS 25 - 16                              25 x 16 x 25
 • TRS 25 - 20                              25 x 20 x 25
 • TRS 20 - 25                              20 x 25 x 20
 • TRS 32 - 20                              32 x 20 x 32
 • TRS 32 - 25                              32 x 25 x 32