ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • MF 16 - 1                                                    16 x ½”
 • MF 16 - 2                                                    16 x ¾”
 • MF 20 - 1                                                    20 x ½”
 • MF 20 - 2                                                    20 x ¾”
 • MF 25 - 2                                                    25 x ¾”
 • MF 25 - 3                                                    25 x 1"   
 • MF 32 - 2                                                    32 x ¾” 
 • MF 32 - 3                                                    32 x 1"  
 • MF 40 - 4                                                    40 x 1¼”   
 • MF 50 - 5                                                    50 x 1½”  
 • MF 63 - 6                                                    63 x 2"   
 • MF 75 - 7                                                    75 x 2½”