ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ
Περιγραφή

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK2520

 

 • 25 x 20  (Συσκευασία : 2100 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK3220

 

 • 32 x 20  (Συσκευασία : 1200 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK3225

 

 • 32 x 25  (Συσκευασία : 1200 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK4032

 

 • 40 x 32  (Συσκευασία : 700 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK5025

 

 • 50 x 25  (Συσκευασία : 400 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK5032

 

 • 50 x 32  (Συσκευασία : 400 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK5040

 

 • 50 x 40  (Συσκευασία : 400 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK6332

 

 • 63 x 32  (Συσκευασία : 200 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK6340

 

 • 63 x 40  (Συσκευασία : 200 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK6350

 

 • 63 x 50  (Συσκευασία : 200 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK7563

 

 • 75 x 63  (Συσκευασία : 140 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK9063

 

 • 90 x 63  (Συσκευασία : 72 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK9075

 

 • 90 x 75  (Συσκευασία : 72 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1107

 

 • 110 x 75  (Συσκευασία : 55 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1109

 

 • 110 x 90  (Συσκευασία : 55 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1259

 

 • 125 x 90  (Συσκευασία : 40 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1211

 

 • 125 x 110  (Συσκευασία : 40 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1411

 

 • 140 x 110  (Συσκευασία : 25 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1412

 

 • 140 x 125  (Συσκευασία : 25 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1611

 

 • 160 x 110  (Συσκευασία : 15 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1612

 

 • 160 x 125  (Συσκευασία : 15 τεμ)

 

                                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : SK1614

 

 • 160 x 140  (Συσκευασία : 17 τεμ)