ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΑΡΩΝ
Περιγραφή

Οι μηχανές αυτές είναι κατάλληλες γιά την συγκόλληση λάμας με λάμα ή λάμας με σύρμα γιά την παραγωγή σχαρών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως π.χ. αποχέτευση, περίφραξη, διακόσμηση κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι μηχανές αυτές κατασκευάζονται με τεχνικά χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών.