ΤΑΥ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Περιγραφή

    ΚΩΔΙΚΟΣ                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • TFA 16 - 1 - 16                                             Ø16 x ½” x Ø16
  • TFA 16 - 2 - 16                                             Ø16 x ¾” x Ø16
  • TFA 20 - 1 - 20                                             Ø20 x ½” x Ø20
  • TFA 20 - 2 - 20                                             Ø20 x ¾” x Ø20
  • TFA 25 - 1 - 25                                             Ø25 x ½” x Ø25
  • TFA 25 - 2 - 25                                             Ø25 x ¾” x Ø25
  • TFA 25 - 3 - 25                                             Ø25 x 1"  x Ø25