ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Περιγραφή

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 1633

 

  • 16 σταλάκτες ανα 33 cm

 

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 1650

 

  • 16 σταλάκτες ανα 50 cm

 

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 1601

 

  • 16 σταλάκτες ανα 100 cm

 

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 2033

 

  • 20 σταλάκτες ανα 33 cm

 

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 2050

 

  • 20 σταλάκτες ανα 50 cm

 

                                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ : HE 2001

 

  • 20 σταλάκτες ανα 100 cm