ΡΙΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1,8ατμ & 1,1ατμ
Περιγραφή
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPMF-218

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ¾"Θ x ¾"Α, 1,8 atm

 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPMF-211

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ¾"Θ x ¾"Α, 1,1 atm