ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ Θ x Θ
Περιγραφή

                                                                               

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE2F  -   ¾” Θ x Θ, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE3F  -    1" Θ x Θ, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE5F  - 1½” Θ x Θ, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE6F  -    2" Θ x Θ, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE6F  -    2" Θ x Θ, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα με μπρούτζινο πάσσο.