ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ Α x Α
Περιγραφή

                                                                               

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE2M  -   ¾” A x A, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE3M  -    1" A x A, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ : RPE8M  -    3” A x A, με ρύθμιση παροχής και χειροκίνητο άνοιγμα.