ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1" x Ø25 & Ø32
Περιγραφή

                                                                                          ΚΩΔΙΚΟΣ : QCC - 325

 

  • Σύνδεσμος ταχείας συνδέσεως 1" x Ø25. 

Για χρήση με τον κωδικό QCT - 3. Περιστρεφόμενο περικόχλιο 1" στο ενα άκρο και σύνδεσμος Ø25 στο άλλο άκρο.

                                                                                         

                                                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ : QCC - 332

 

  • Σύνδεσμος ταχείας συνδέσεως 1" x  Ø32

Για χρήση με τον κωδικό QCT - 3. Περιστρεφόμενο περικόχλιο 1" στο ενα άκρο και σύνδεσμος Ø32 στο άλλο άκρο.