ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Θ x Θ
Περιγραφή

                                                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ : QCEF - 3

 

  • Γωνία ταχείας συνδέσεως Θ x Θ 1"