ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΟΣ Θ x Θ
Περιγραφή

                                                                                         ΚΩΔΙΚΟΣ : QCSF - 3

 

  • Σύνδεσμος ταχυσύνδετος Θ x Θ 1"