ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περιγραφή

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 623

 

  • 1" x 6 συνδέσμους Ø16mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 624

 

  • 1" x 6 συνδέσμους Ø20mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 625

 

  • 1" x 4 συνδέσμους Ø16mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 626

 

  • 1" x 4 συνδέσμους Ø20mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 627

 

  • 1" x 3 συνδέσμους Ø16mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 628

 

  • 1" x 3 συνδέσμους Ø20mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 629

 

  • 1" x 2 συνδέσμους Ø16mm

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : S 630

 

  • 1" x 2 συνδέσμους Ø20mm