ΜΑΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : SAA 16 - 1

 

  • Ø 16 x ½"

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : SAA 16 - 2

 

  • Ø 16 x ¾"

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : SAA 20 - 1

 

  • Ø 20 x ½" 

 

                                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ : SAA 20 - 2

 

  • Ø 20 x ¾"

Τεχνικά χαρακτηριστικά